چه زبانی را می خواهید بیاموزید؟

فارغ از اینکه چه زبانی را بخواهید بیاموزید، شما می توانید از سایت پارسیان واژه برای آموزش لغات زبان مورد نظر (آلمانی، انگلیسی، روسی و یا هر زبانی) استفاده کنید.
برای این منظور کافیست واژگان خود را در این سایت ثبت و شروع به یادگیری کنید.

چرخه آموزش يك واژه به شکل زیر است

 • گام اول

  ثبت واژه | روز اول

  در گام اول واژه در سيستم اضافه مي شود. اين واژه همان واژه اي است كه كاربر مي خواهد آنرا حفظ كند. براي حفظ واژه تنها كافي است كلمه را در اين مرحله به خاطر بسپارد.
 • گام دوم

  پاسخگويي به واژه در بازه هاي زماني مناسب | در 5 مرحله

  براي اينكه واژه به درستي حفظ شود،‌دقيقا در زمان هاي خاصي معناي واژه از كاربر پرسيده مي شود،‌و كاربر مورد ارزيابي قرار مي گيرد. چنانچه پاسخ كاربر درست باشد، واژه به سطح بالاتري منتقل مي شود. رسيدن به سطح 5 يعني حفظ يك واژه جديد
 • گام سوم

  استفاده از واژه

  بدون شك آموزش هر واژه از حداقل نياز هاي آموزش زباني جديد است، اما براي تثبيت هر واژه لازم است از آن در جاي مناسب استفاده گردد.